กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/o๗/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ประสานงานชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังน้ำขาว เพื่อชี้แจงแนวทางการการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ และชี้แจงแนวทางการประเมินผลกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ


 

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ณ วัดวังน้ำขาว ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์

นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายศุภชัย พวงสุวรรณ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และนายพชรวงศ์ พิมพ์บูลย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ (ผู้ประสานงานอำเภอแม่วงก์) ประสานงานชุมชนคุณธรรมฯ วัดวังน้ำขาว เพื่อชี้แจงแนวทางการการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมฯ และชี้แจงแนวทางการประเมินผลกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรมฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share