กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๗/๒๕๖๒

นายทวีศักดิ์ เจือจารย์ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์


       วันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายทวีศักดิ์  เจือจารย์ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านศีล ๕" ณ ชุมชนคุณธรรมวัดสมศรี บ้านเสี้ยวน้อย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share