กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดทรงเสวย จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒


วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ต้นแบบวัดทรงเสวย ตำบลหนองน้อยอำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๖๒ กิจกรรมประกอบด้วยทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม พุทธศาสนิกชนเข้าร่วม จำนวน ๑๒๙ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share