กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๒

นายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าคณะอำเภอ และประสานขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานชุมชุนคุณธรรมฯ


วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายสรุพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าคณะอำเภอ และประสานขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานชุมชุนคุณธรรมฯ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share