กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๒

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปีกนกกิ่งกะหร่า" ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

 นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปีกนกกิ่งกะหร่า" ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมี นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงาน ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share