กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดไก่เตี้ยพฤฒาราม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

 

ณ สวนป่ากลางทุ่งวัดไก่เตี้ย  ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระมหาไชยณรงค์ ภททฺมุนี เจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยพฤฒาราม ประธานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดไก่เตี้ยพฤฒาราม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

โดยมีนายธนกร พันธะศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ยพฤฒาราม นำคณะครู นักเรียน และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้

 

สุณิสา โกศินานนท์ :รายงาน

วัดไก่เตี้ยพฤฒาราม : ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share