กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๗/๒๕๖๒

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปีกนกกิ่งกะหร่า"


วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำปีกนกกิ่งกะหร่า" ภายใต้โครงการ อนุรักษ์ สืบทอด ฟื้นฟูและเผยแพร่ศาสนา ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พร้อมมอบปีกนกกิ่งกะหร่า ให้กับโรงเรียนและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับการอบรมฯ ณ โรงเรียน อบจ.บ้านจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share