กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๖/o๗/๒๕๖๒

นางจันทร์ฉาย สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร”


            วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

 นางจันทร์ฉาย  สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวรลานธรรม ลานวิถีไท วัดบูรพาภิรมย์ ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนครและสำรวจวัดที่มีความเหมาะสมในการจัดตั้งโกศแปดเหลี่ยม และการจัดริ้วขบวนเวียนเมรุ ในพื้นที่อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share