กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

นายชินกร แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับหัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนทั่วไป จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๒

 

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเฉลียงทอง

      นายชินกร  แก่นคง  นายอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับหัวหน้าส่วนข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาและประชาชนทั่วไป   จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ณ หอประชุมอำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

      โดยพระครูนวกรรมกิจจาทรคณะสงฆ์ออกรับบิณฑบาตร  เป็นการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมด้วยมิติศาสนา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share