กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านเขาอ้อ ม ๓ ต มะกอกเหนือร่วมปฎิบัติธรรม ทำบุญตักบาตรเนืองในวันเฉลิมพระชนม์พรรษารัชกาลที่ ๑o


28 ก ค 62 เวลา 9.30 น

 ชุมชนคุณธรรมบ้านเขาอ้อ ม 3 ต มะกอกเหนือร่วมปฎิบัติธรรม ทำบุญตักบาตรเนืองในวันเฉลิมพระชนม์พรรษารัชกาลที่ 10 ณ วัดเขาอ้อมีผู้ร่วมกิจกรรม 150 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share