กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านตะโหมด ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอ ตะโหมด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะสงฆ์ ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านตะโหมด  ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอ     ตะโหมด ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะสงฆ์ ผู้นำท้องที่ ประชาชนจิตอาสา  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีการประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์  จัดพิธีทำบุญตักบาตร พิธีถวายเครื่องราชสักการะ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล      และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมโดยพัฒนา   ลำน้ำ คูคลอง ถวายเป็นพระราชกุศล
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share