กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๗/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


    วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒  ณ ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านอ้อ หมู่ที่ ๖ ตำบลกำปัง  อำเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share