กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓๑/o๗/๒๕๖๒

นายทวีศักดิ์ เจือจารย์ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


    วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๙ น.

นายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์  เจือจารย์ วัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ในพิธีเปิดกิจกรรม เทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวล จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดบางอำพันธ์ ตำบลบ้านตาล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และด้อยโอกาส ได้นำหลักธรรมทางศาสนา ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป และประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยกิจกรรมการสวดมนต์ ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม เป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรม มาใช้เป็นแนวทาง ในการดำรงชีวิต และเกิดความสันติสุขแก่ชีวิต และครอบครัว สืบไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share