กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๙/o๘/๒๕๖๒

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชน บ้าน - วัด - โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมแม่ฮ่องสอนสู่ชุมชน บ้าน - วัด - โรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดอมราวาส และโรงเรียนอนุบาลแม่สะเรียง (บ้านโป่ง) อำเภอเเม่สะเรีนง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share