กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/o๘/๒๕๖๒

นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา และนางสมศรี แสงแก้ว นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ตรวจประเมินติดตามผลการดำเนินงาน ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น


๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเฉลียงทอง

      นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ  ที่ปรึกษากรมการศาสนา และนางสมศรี  แสงแก้ว  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ  ตรวจประเมินติดตามผลการดำเนินงานชุมชนคุณน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร  ชุมชนคุณธรรมต้นแบบเฉลียงทอง  บ้านเซินเหนือ  ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

      โดยมีพระครูนวกรรมกิจจาทร เจ้าคณะตำบลโนนคอม เจ้าอาวาสวัดเฉลียงทอง  คณะสงฆ์  นายชินกร  แก่นคง นายอำเภอภูผาม่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับ ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ พัฒนาการอำเภอ กศน.อำเภอภูผาม่าน นายกเทศมนตรีตำบลภูผาม่าน  รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรภูผาม่าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนคอม ผู้บริหารท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นำองค์กร กลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน นักเรียน ประชาชนชุมชนคุณธรรมวัดเฉลียงทอง ให้การต้อนรับ

ซึ่งมีกิจกรรมการตรวจเยี่ยมโอมสเตย์ เยี่ยมบ้านไทภู เยี่ยมชมสุขศาลา เยี่ยมชมกลุ่มอาชีพ ชมบริบทของชุมชน ชมการสาธิผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นไม้ "รุกขมรดกของแผ่นดิน"  เกษตรอินทรีย์ การบริการจัดการปัญหาขยะ การละเล่นประจำถิ่น กราบนมัสการหลวงปุ่ลึ ชมการขับร้องสรภัญญะ ดนตรีกลองยาว การฟ้อนรำประจำถิ่นไทภู และการนำเสนอกระบวนการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมคุณธรรมต้นแบบวัดเฉลียงทอง

       ในการนี้ นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นายเอกรินทร์  ชูวิชัย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share