กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๘/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒


วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการธรรมะสู่คนทั้งมวลเทิดไท้องค์ราชันและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดย ว่าที่ ร.ต.นิรันดร์  ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธี นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน  ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร (พระอารามหลวง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รายงานโดย : กลุ่มส่งเสริมศาสนา สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share