กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๗/o๘/๒๕๖๒

นางสาวพิไล จิรไกรศิริ ที่ปรึกษากรมการศาสนา และคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง “บวร” ณ พื้นที่จังหวัดสกลนคร ๓ แห่ง


             วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๗.๐๐น.

นางสาวพิไล  จิรไกรศิริ  ที่ปรึกษากรมการศาสนา และคณะกรรมการตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวรณ พื้นที่จังหวัดสกลนคร ๓ แห่ง ดังนี้

  - ชุมชนคุณธรรมวัดอินทรังสฤษฏิ์ อ.โพนนาแก้ว

 -ชุมชนคุณธรรมบ้านท่า วัดเหนือ อ.เมืองสกลนคร

- ชุมชนวัดบ้านหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

      ในการนี้ นางจันทร์ฉาย  สำราญเนตร วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร  และคณะข้าราชการสำนักงานวัฒนธรรมร่วมให้การต้อนรับและร่วมติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share