กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/o๘/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดหนองสองห้อง สืบสานประเพณีบุญเดือน ๙ ข้าวประดับดิน เจริญพระพุทธมนต์บุญข้าวประดับดินแรมเก้าคํ่าเดือนเก้า


28 สิงหาคม 2562

 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรวัดหนองสองห้อง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี สืบสานประเพณีบุญเดือน 9 ข้าวประดับดิน เจริญพระพุทธมนต์บุญข้าวประดับดินแรมเก้าคํ่าเดือนเก้
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share