กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๑/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประติมากรรมร่วมสมัยดินด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

 จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประติมากรรมร่วมสมัยดินด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒  โดย นายไชยนันท์  แสงทอง  วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ชุมชนบ้านด่านเกวียน (โค้งพันล้าน) ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

          กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share