กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/o๙/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านสุนทราตก วัดสุนทราวาสร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านสุนทราออก อบต.ปันแต สภาวัฒนธรรมตำบลปันแต จัดงานประเพณีนมัสการพระอุดมปิฎก(สอน พุทธสโร)อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม อดีตเต้าอาวาสวัดสุนทราวาส ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่๑๙


ชุมชนคุณธรรมบ้านสุนทราตก วัดสุนทราวาสร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านสุนทราออก อบต.ปันแต สภาวัฒนธรรมตำบลปันแต จัดงานประเพณีนมัสการพระอุดมปิฎก(สอน พุทธสโร)อดีตเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนาราม อดีตเต้าอาวาสวัดสุนทราวาส ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่๑๙ เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ระลึกถึงคุณูปการของพระอุดมปิฎกที่มีต่อชุมชนและประเทศชาติและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำความดีต่อสังคม ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ กันยายน ๒๕๖๒

กิจกรรมประกอบด้วย

พิธีกวนข้าวมธุปายาส การแข่งขันทักษะนักเรียนด้านพระพุทธศาสนา การแสดงศิลปะพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการของดีศรีปันแต นิทรรศการยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีศรีปันแต พิธิทำบุญอุทิศถวายแด่พระอุดมปิฎกและอดีตเจ้าอาวาสวัดสุนทราวาส และพิธีสวดคำฉันท์ระลึกคุณพระอุดมปิฎก

ประชาชน นักเรียน เยาวชน ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑,๗๕๗ คน/รูป

จัดกิจกรรม ณ วัดสุนทราวาส ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share