กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒


         วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒  โดย ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  ดุจจานุทัศน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน  ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (เรือนพ่อคง) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share