กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๙/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เตรียมการจัดงานโครงการตลาดนัดคุณธรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของชุมชนคุณธรรมต้นแบบคุณธรรม “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” จาก ๓๒ อำเภอ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒


วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น.

 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา โดย นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมผู้นำองค์กร-ผู้นำชุมชนคุณธรรมฯ , ผอ.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์, ผู้นำศาสนสถานลานธรรม ลานวิถีไทย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม / การเตรียมการจัดงานโครงการตลาดนัดคุณธรรม การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของชุมชนคุณธรรมต้นแบบคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสาจาก ๓๒ อำเภอ  ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒  ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share