กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๓/o๙/๒๕๖๒

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้งานบุญข้าวสาก


วันอาทิตย์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๒

นายชูชาติ ราชจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงานบูรพาจารย์ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และกิจกรรมถอดบทเรียนองค์ความรู้งานบุญข้าวสาก ณ วัดบ้านเปลือยใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด กิจกรรมในงาน ได้แก่ พิธีทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ถวายภัตตาหาร พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีมอบเกียรติบัตรศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การประกวดสรภัญญ์พื้นบ้าน นิทรรศการและสาธิตงานประเพณีบุญข้าวสาก และกิจกรรมตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม ได้รับความเมตตาจากพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีศิลปินหมอลำจาก ๒๐ จังหวัดภาคอีสาน และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมงานกว่า ๓,๐๐๐ คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share