กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๙/๒๕๖๒

ชุมชนวัดบ่อชะเนง วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในปีเกษียณอายุราชการ


     วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น.

 ณ วัดบ่อชะเนง ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยชุมชนวัดบ่อชะเนง วัดบ้านเก่าบ่อ ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน ร่วมกันจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เนื่องในปีเกษียณอายุราชการ โดยมี พระราชปรีชาญาณ เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย พระครูสิริศีลวัตร รองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ พระครูภาวนากิจจาทร เจ้าอาวาสวัดบ้านเก่าบ่อ และนายวิรัตน์ กลิ่นขจร นายอำเภอหัวตะพาน คณะหัวหน้าส่วนราชการ พี่น้องชาวตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก

       พิธีเริ่มด้วยการตักบาตรพระสงฆ์ ต่อด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกข้อมือผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

      ในการนี้ นางสาววาสนา ไชยพรรณา วัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share