กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๕/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานโครงการตลาดนัดคุณธรรม


       วันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น

 จังหวัดนครราชสีมา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีเปิดงานโครงการตลาดนัดคุณธรรม /ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิด นายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. การบรรยายพิเศษ"คุณธรรมกับการพัฒนาชาติ" /การมอบโล่รางวัลประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ "คนดีศรีคุณธรรมโคราช-ชุมชนดีศรีคุณธรรมโคราช-องค์กรดีศรีคุณธรรมโคราชและอำเภอดีศรีคุณธรรมโคราช" การแสดงนิทรรศการตลาดนัดคุณธรรมจากเครือข่ายชุมชนคุณธรรม-ศพอ.-ลานธรรมลานวิถีไทย-การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากเครือข่ายคุณธรรม กำหนดจัดงานวันที่ ๒๕-๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

      กลุ่มส่งเสริมฯ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share