กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/o๙/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมกิจกรรม "ประชันปิ่นโต ครั้งที่ ๒" ของชุมชนบ้านกลางขุย ณ สวนลุงชาญ ป้ามิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย


วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา​ ๑๐.๐๐ น.

นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นักวิชาการวัฒนธรรมที่รับผิดชอบการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มที่ ๓ เข้าร่วมกิจกรรม "ประชันปิ่นโต ครั้งที่ ๒" ของชุมชนบ้านกลางขุย ณ สวนลุงชาญ ป้ามิตร หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย โดยชุมชนได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวทางแห่งความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน และการวางแผนจัดงาน "บ้านขุยเรามีดี" พร้อมทั้งการรับประทานอาหารที่นำใส่ปิ่นโตมารับประทานร่วมกัน

ในโอกาสนี้ กลุ่มที่ ๓ ได้ร่วมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมชุมชนคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) แก่ชุมชนบ้านกลางขุยด้วย

บุศรา ชูสง่า, เกศิณี วงษ์มาก : รายงาน

เบญจาริณี สายันต์ : ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share