กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดเฉลียงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านเซินเหนือ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร สมาทานศีล แสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันพระ ขึ้น ๘ค่ำ เดือน ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒


๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบวัดเฉลียงทอง

       คณะสงฆ์ ผู้นำชุมชน ประชาชนชุมชนคุณธรรมวัดเฉลียงทอง หมู่ที่ ๒ บ้านเซินเหนือ ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น จัดพิธีทางศาสนา ทำบุญตักบาตร สมาทานศีล แสดงตนเป็นพุทธมามกะในวันพระ ขึ้น ๘ค่ำ เดือน ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๒  ซึ่งมีคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย ขอนแก่น จำนวน ๑๐ คน ได้เขาศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  OTOP นวัฒวิถีชุมชน และร่วมใส่บาตรข้าวเหนียวเช้าเดียวสองจังหวัด

       กิจกรรมดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ด้วยมิติศาสนา มิติปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมิติวิถีวัฒนธรรม

 

#ตะวัน  เรืองเจริญ  รายงาน

# เอกรินทร์  ชูวิชัย ข่าว
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share