กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๘/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา


วันจันทร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

 

ทีมงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอคุณธรรม และจังหวัดคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่ม ที่ ๑ นำโดย นางสุนิสา โกสินานนท์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ และคณะ ลงพื้นที่ประสานการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ นำโดยนางสมร เรือนดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะ ร่วมหารือและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน

 

สุณิสา  โกศินานนท์, พรรณสุภา โพธิ์ย้อย /รายงาน

ลลิตา ผะลิคามิน /ภาพ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share