กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑o/๒๕๖๒

จ.อ.นาวี แสงฤทธิ์ รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒


วันพุธที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐น.

จ.อ.นาวี  แสงฤทธิ์ รักษาการวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ อันเป็นประเพณีอันดีงามของพี่น้องชาวอีสานและชาวอำเภอหนองบัวแดงที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ โดย ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share