กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑o/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯผาบ่อง โดย นายอมร ศรีตระกูล ผู้นำชุมชน ได้ต้อนรับ รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯผาบ่อง โดย นายอมร ศรีตระกูล ผู้นำชุมชน ได้ต้อนรับ รอ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในโอกาสเยี่ยมชมชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสู่การพัฒนา ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share