กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านนาทราย ม.๓ ต.หนองบัว อ.เมือง ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น.

ชุมชนคุณธรรมบ้านนาทราย ม.3 ต.หนองบัว อ.เมือง นำโดย นายกรกฎ ม่วงมิตร ผญบ. ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยชาวบ้าน ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 และเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันออกพรรษา ณ วัดบ้านนาทราย โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 350 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share