กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๕/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านทุง จัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมต้นแบบบ้านทุง หมู่ที่ ๓ ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง นำโดยนางนุชรี เหตุทอง ประธานชุมชน จัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย เดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

-เวลา๐๗.๐๐ น. กิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ ศาลาประชาคม อำเภอป่าพะยอม

- เวลา ๑๐.๐๐ น.กิจกรรมจิตอาสา ณ บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน

-เวลา ๑๕.๐๐ น.กิจกรรมศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share