กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบวัดป่าห่องเตย


15 ตุลาคม 2562

นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายนางวาสนาทภาคสินธุ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม นำข้าราชการร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรต้นแบบวัดป่าห่องเตย ตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานชุมชนคุณธรรมให้เป็นรูปธรรม
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share