กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๖/๑o/๒๕๖๒

นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางนภสร พระยาลอ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่อำเภอภูเวียง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรม


๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

นางพรพิมล  คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางนภสร  พระยาลอ  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ และคณะ ลงพื้นที่อำเภอภูเวียง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรม ดังนี้                                                

๑) ประสานการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม อำเภอคุณธรรม ณ ที่ว่าการอำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น                      ๒) ร่วมกิจกรรมการประกวดกลองยาว และมอบรางวัลให้คณะกลองยาวที่เข้าร่วมประกวด เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ณ ชุมชนคุณธรรมวัดโนนสวรรค์ บ้านห้วยแคน ตำบลหนองกุงธนสาร อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share