กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตามและประเมินผล การส่งเสริมและพัฒนาชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔)

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share