กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดไทรงามใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ชุมชนคุณธรรมวัดไทรงามใหม่ หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

โดยจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ลดละ เลิกอบายมุข ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๓ คน

 
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share