กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๗/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านยาง บ้านหนองยางโปร่งสะเดา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


ชุมชนคุณธรรมวัดบ้านยาง บ้านหนองยางโปร่งสะเดา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมชุมชนคุณธรรมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  นื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

โดยจัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ลดละ เลิกอบายมุข ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 125 คน และจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านยาง บ้านหนองยางโปร่งสะเดา ตำบลตาจง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share