กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดรัตนาราม(บ่อหมาแป๊ะ) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป


วันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๖๒

 ชุมชนคุณธรรมวัดรัตนาราม(บ่อหมาแป๊ะ) หมู่ที่ ๑ ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมทำบุญทอดกฐิน เพื่อสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ให้คงอยู่สืบไป
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share