กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๑/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเข้ ร่วมกับพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ/โรงเรียน) จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ


วันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเข้ ร่วมกับพลังบวร (บ้าน-วัด-ราชการ/โรงเรียน) จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดย มี ว่าที่ร้อยตรีประกอบ ทรงพระ ปลัดอำเภออาวุโสอำเภอเสิงสาง เป็นประธานพิธี มีข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ชุมชนคุณธรรมวัดหนองเข้ ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

          กลุ่มส่งเสริมฯ สนง.วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา : รายงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share