กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๒/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เยี่ยมให้กำลังใจ ประสานงานและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดบ้านป่าหมาก และ องค์กรคุณธรรม ในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางเครือวัลย์  ธรรมายอดดี  และนางหฤทัย พลารักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ เยี่ยมให้กำลังใจ ประสานงานและติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวรของชุมชนคุณธรรมต้นแบบ วัดบ้านป่าหมาก  และ องค์กรคุณธรรม ในอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชึ่งได้รับความร่วมมือจากวัด ชุมชน และ อปท. เป็นอย่างดียิ่ง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share