กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๔/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านออกเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ


วันที่ ๒๓ ตุลาคม 2562

อำเภอเขาชัยสน โดย นางอัตติยา  หละเขียว  ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)  รักษาราชการแทนนายอำเภอเขาชัยสน ร่วมกับชุมชนคุณธรรมบ้านออกเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ  เพื่ออุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  โดยมี ส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณสองข้างทางริมทางรถไฟอำเภอเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share