กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๘/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช


จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นางกฤตษญา ตระบันพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายกฐินสามัคคีประจำปี ๒๕๖๒ ณ ชุมชนคุณธรรมวัดพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยมี หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ส่วนราชการต่างๆ รวมถึงประชาชน ในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑,๐๐๐ คน

โดยยอดเงินกฐิน เป็นเงิน ๑,๔๒๖,๘๓๒ บาท
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share