กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/๑o/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงพัฒนา ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านเชียงต้ังกองบุญกฐินทอดถวายวัดป่าสามัคคีคณารักษ์ บ้านหนองลาด ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี


วันที่ 27 ตุลาคม 2562

ชุมชนคุณธรรมบ้านเชียงพัฒนา หมู่ที่ 15 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน  จ.อุดรธานี โดย นายโยธิน  พฤกษาสนิท ผญบ ม.15 ต.บ้านเชียง ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านเชียงต้ังกองบุญกฐินทอดถวายวัดป่าสามัคคีคณารักษ์ บ้านหนองลาด ต.หนองเม็ก อ.หนองหาน จ.อุดรธานี มีผู้ร่วมกิจกรรม 250.คน

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share