กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ประสานงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรต้นแบบวัดธรรมกาวาส


28 ตุลาคม 2562

 นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมาย นางผ่องใส ศิริบูรณ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการและคณะ ลงพื้นที่ประสานงานการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรต้นแบบวัดธรรมกาวาส  อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีพระครูอุดมบุญญาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอบุณฑริก เจ้าอาวาสวัดธรรมิการวาส และคณะกรรมการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนพลังบวรต้นแบบร่วมประชุมรับทราบแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share