กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๙/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ประสาน ข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี ๒๕๖๓


28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. -15.00 น

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี  โดย นางเกศินี สวัสดี วัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางรวงทอง พลธิราช นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษและคณะ   ลงพื้นที่ประสาน ข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบการพิจารณาคัดสรรเป็น "ครูศิลป์ของแผ่นดิน" "ครูช่างศิลปหัตถกรรม" และ "ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม" ประจำปี 2563  ณ ชุมชนคุณธรรมต้นแบบตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share