กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๓o/๑o/๒๕๖๒

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเครือข่ายชุมชน/องค์กรคุณธรรม เพื่อทบทวน ขับเคลื่อน สร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนชุมชน และองค์กรคุณธรรม


วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี   มอบหมายให้ นางนริศรา วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม และนางสาววรรณา สายรัตน์ ผู้ประสานงานวัฒนธรรมอำเภอบางละมุง ลงพื้นที่ประชุมร่วมกับเครือข่ายชุมชน/องค์กรคุณธรรม เพื่อทบทวน ขับเคลื่อน สร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนชุมชน และองค์กรคุณธรรม ในประเด็นการขับเคลื่อน ๒ ประเด็น คือ กระบวนการ และผลสำเร็จในการขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดสุทธาวาส และองค์กรคุณธรรม โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง

 

รายงานโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share