กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ o๗/๑๑/๒๕๖๒

ชุมชนบ้านผาบ่อง ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอน


     
    ชุมชนบ้านผาบ่อง ชุมชนคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม อย่างเช่น ชุมชนบ้านผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่นี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่นำเสนอวิถีชีวิต ประเพณีดังเดิม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ที่มีความสนใจ และเดินทางมาท่องเที่ยว


อ่านข่าวเพิ่มเติม http://chiangrai.prdnorth.in.th/ct/news/viewnews.php?ID=190916141920
ข้อมูลและภาพจาก สวท.แม่ฮ่องสอน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share