กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดจำปาสีหราช บ.สะงวย ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว

แชร์


Facebook share Twitter share LINE share