กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดจำปาสีหราช บ.สะงวย ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว


16 พ.ย.2562

 

ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดจำปาสีหราช บ.สะงวย ต.หนองหลัก อ.ไชยวาน จัดกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว  เพื่ออนุรักษ์ ถายทอดวิถีชีวิต ของชุมชนให้ ลูกหลานใด้ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวนา ณ พื้นที่นาของวัด พื้นที่ 10 ไร่ มีผู้ร่วมกิจกรรม 80 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share