กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๑๘/๑๑/๒๕๖๒

ชุมชนคุณธรรมฯ วัดป่าอุ่มจาน ตำบลอุ่มยาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี


16 พฤศจิกายน 2562

 ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร วัดป่าอุ่มจาน ตำบลอุ่มยาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม ร่วมกับ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกอบด้วย สวดมนต์ไหว้พระ ปฏิบัติธรรม ฟังบรรยายธรรม และลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับชุมชน ณ วัดป่าอุ่มจาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 คน
แชร์


Facebook share Twitter share LINE share